XXIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018 - 2023

Rada Powiatu Sieradzkiego
Czas publikacji: 8 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:39:18
Liczba odtworzeń: 73
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:101.Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.
13:102.Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.
13:163.Wystąpienia przybyłych gości.
13:294.Wystąpienia radnych.
14:145.Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od XX do XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.
14:146.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020-2036.
14:217.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok.
14:258.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
14:299.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sieradzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sieradzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14:3210.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Klonowa umowy dotacji przy realizacji zadania :"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika".
14:3511.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Złoczew zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Łagiewniki.
14:3812.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.
14:3913.Sprawy różne.
14:4014.Zamknięcie XXIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.
pokaż cały porządek obrad