XXXI Sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli zwołana na dzień 29 lipca 2020 roku cz. I

Rada Miejska w Stalowej Woli
Czas publikacji: 8 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:09
Liczba odtworzeń: 83
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:131.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
16:182. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
16:193. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki 2811).
16:204. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 712/10).
16:205. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oraz obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola (dot. działki nr 76/4).
16:226. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola (dot. działki nr 988 i nr 994).
16:227. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 592/9).
16:238. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży (dot. działki nr 525, itd.).
16:249. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1690/1).
16:2510. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. części działki nr 2731/18).
16:3411. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2020/2021.
16:2812. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stalowa Wola.
16:3513.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
17:0014.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
17:2615. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
17:2816. Sprawy różne.
17:2817. Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad