XXX Sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli zwołana na dzień 16 lipca 2020 roku cz. III w dniu 17 lipca 2020 roku

Rada Miejska w Stalowej Woli
Czas publikacji: 8 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:41:22
Liczba odtworzeń: 44
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
17:412.Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego
17:543. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
18:014. Sprawy różne.
18:015. Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad