Sesja Rady Konstancin-Jeziorna w dniu środa, 29 lipca 2020

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 418 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:40:01
Liczba odtworzeń: 510
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
6.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad