Sesja Rady w dniu czwartek, 23 lipca 2020

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 264 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:21:43
Liczba odtworzeń: 289
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad .
4.Interpelacje.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:14a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2020-2033,
14:17b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
14:266.Zapytania i wolne wnioski.
14:267.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad