XXIII sesja Rady Miasta Marki 22 lipca 2020 roku

Rada Miasta Marki
Czas publikacji: 62 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 03:05:02
Liczba odtworzeń: 114
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji.
16:112.Przedstawienie porządku obrad.
16:173.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
16:174.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku.
16:185.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku.
16:266.Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (Druk nr 361).
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 (Druk nr 365).
16:378.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok (Druk nr 366).
16:429.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach (Druk nr 349).
16:4510.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Marki publicznych przedszkoli (Druk nr 350).
17:0411.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Marecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 356).
17:0612.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/282/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Druk nr 354).
17:1113.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XIX/254/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca” (Druk nr 359).
17:1614.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawieszenia dalszej realizacji i finansowania w 2020 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021 (Druk nr 352).
17:1915.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawieszenia dalszej realizacji i finansowania w 2020 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021 (Druk nr 353).
17:2916.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegających na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki (Druk nr 351).
17:4617.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach – zdjęcia ochrony pomnikowej w części pomnika przyrody wraz ze zmianą parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew oraz ustalenia zakresu jego ochrony (Druk nr 360).
17:5918.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy odcinkom drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 362).
18:3119.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (Druk nr 328).
18:4220.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk nr 363).
18:4721.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk nr 364).
18:5522.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie na Uchwałę Nr XXXVII/263/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Miasto Marki (Druk nr 367).
18:5523.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
19:0524.Sprawy różne.
19:0525.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad