Sesja Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 lipca 2020r

Rada Miejska w Lipsku
Czas publikacji: 94 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:43
Liczba odtworzeń: 154
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
a)Uchwała Nr XXIV/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
b)Uchwała nr XXIV/139/2020 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026
c)Uchwała Nr XXIV/140/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.
d)Uchwała Nr XXIV/141/2020 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko a spółką W.P. INVESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku dotyczącego realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 630/7 położonej w Lipsku
5.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad