XX Sesja Rady w dniu czwartek, 16 lipca 2020

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 191 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:00:13
Liczba odtworzeń: 300
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
10:042.Wnioski do porządku obrad
3.Podjęcie uchwał:
10:07a)uchwała w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022
10:10b)uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warta Bolesławiecka na rok szkolny 2020/2021
10:12c)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
10:13d)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
10:16e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/91 i część dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
10:16f)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/279 i część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
10:17g)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 314/4 obręb Iwiny)
10:18h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 220/22 obręb Iwiny)
10:19i)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 285/2 obręb Iwiny)
10:36j)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 455/9 obręb Raciborowice Dolne)
10:41k)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok
10:58l)uchwała w sprawie skargi na uchwałę Nr XIX/178/20 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
10:59m)uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Warta Bolesławiecka przed sądami administracyjnymi
11:584.Wolne wnioski i sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje