XXVII Sesja Rady Powitu Grajewskiego z dnia 13 lipca 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 388 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:47:16
Liczba odtworzeń: 434
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 r. na terenie Powiatu Grajewskiego.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2019 r. na terenie Powiatu Grajewskiego.
7.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Grajewo przez Powiat Grajewski,
b)w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
c)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie obrębu Zalesie,
d)w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,
e)w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
f)w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Szczuczyn przez Powiat Grajewski
g)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
h)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023,
i)w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
8.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad