Sesja Rady w dniu piątek, 10 lipca 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 508 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:33:36
Liczba odtworzeń: 527
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji.
15:222. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chmielnik.
15:223. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Hyżne.
15:244. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Tyczyn.
15:255. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Plażowej) na odcinku drogi powiatowej Nr 1431R Dynów-Dąbrówka Starzeńska do drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łaziennej) od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2317R do wysokości działki o nr ew. 5302 w miejscowości Dynów””.
15:266. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:277. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:318. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:329. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:3210. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad