XVIII Sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 30.06.2020

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 517 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:01:27
Liczba odtworzeń: 2349
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
15:103.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 02 czerwca 2020 r.
15:114.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:395.Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15:456.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:487.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024.
15:508.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020.
15:519.Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
15:5310.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
16:0111.Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pawłowice
16:0112.Informacje Przewodniczącego Rady i Wójta
16:0113.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad