Sesja Rady w dniu piątek, 8 marca 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 998 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:44:20
Liczba odtworzeń: 930
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:142.Prezentacja projektu „Liderzy kooperacji” realizowanego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
15:163.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
15:194.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego.
5.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na organizację wydarzeń kulturalnych i z zakresu kultury fizycznej
15:21a)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:23b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
15:23c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:24d)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dynów na organizację wydarzenia kulturalnego,
15:24e)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:25f)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
15:25g)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego,
15:26h)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
15:27i)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:27j)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:28k)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:28l)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej,
15:29m)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych,
15:30n)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego,
15:30o)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego,
15:31p)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej,
15:33r)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych.
15:346.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa.
15:357.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym "Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju" z Ukrainy
15:378.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
15:389.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. Uchwała budżetowa na rok 2019
15:3810.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
15:3911.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:4012.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:4213.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:4414.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:4415.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad