XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 1 lipca 2020 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 83 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:03
Liczba odtworzeń: 545
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie obrad sesji.
13:122. Przyjęcie porządku obrad sesji.
13:183. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Parkowej i Poznańskiej.
13:214. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
13:245. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
13:286. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
13:307. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2020 – 2023.
13:348. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Krośniewic.
13:389. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Krośniewic.
13:4010. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Krośniewic.
13:4611. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę Nr XXI/122/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice na 2020 rok” oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
13:5012. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę Nr XLVII/330/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Krośniewice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
13:5513. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę Nr XIII/74/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krośniewice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
13:5614. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad