Sesja Rady w dniu wtorek, 30 czerwca 2020.cz.II

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 394 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:19:49
Liczba odtworzeń: 563
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:001.Otwarcie sesji
16:002.Stwierdzenie quorum radnych
16:013.Przyjęcie porządku obrad
16:034.Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 26.05.2020r. oraz z dnia 2.06.2020r.
19:245.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:19a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:19b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
16:24c)niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnowo Podgórne lub jej jednostkom organizacyjnym – projekt 3
17:08d)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rumianku pomiędzy ul. Parkową i Poznańską – projekt 4
17:12e)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 24 i 11/31 przy ul. Krętej w Sierosławiu – projekt 5
17:28f)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Poznańskiej w Lusowie – projekt 6
17:30g)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ul. Szeroką i ul. Krótką w Kokoszczynie – projekt 7
19:11h)nadania rondu w Tarnowie Podgórnym nazwy Rondo im. Pawła Adamowicza – projekt 8
19:11i)nadania rondu w Tarnowie Podgórnym nazwy Rondo im. Jerzego Regulskiego – projekt 9
19:12j)nadania rondu w Tarnowie Podgórnym nazwy Rondo im. Gmin Partnerskich – projekt 10
19:13k)nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 11
19:16l)kupna działek w Lusówku – projekt 12
19:19m)określenia rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne – projekt 13
19:22n)zmiany uchwały Nr XVIII/296/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne – projekt 14
19:24o)umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Szemud a Gminą Tarnowo Podgórne – projekt 15
19:256.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:267.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za II kwartał 2020 roku
19:468.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
19:489.Interpelacje i zapytania radnych.
19:4810.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:2711.Wolne głosy, wnioski i informacje.
20:2712.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje