VI Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 7 marca 2019 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 348 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:40:19
Liczba odtworzeń: 313
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:401.Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
08:412. Uchwalenie porządku obrad.
08:413. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
08:434. Interpelacje i zapytania radnych.
08:435. Wystąpienie zaproszonych gości.
08:596. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
08:597. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
09:098. Zapytania i wolne wnioski.
09:099. Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad