VII Sesja Rady Gminy Lisewo, 6 marca 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 631 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:01:42
Liczba odtworzeń: 732
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
14:072.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
14:093.Zatwierdzenie porządku obrad.
14:094.Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Lisewo.
14:205.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie za 2018 rok.
14:316.Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny oraz Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy za 2018 rok.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:451)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;
14:472)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 – projekt nr 2.
15:078.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad