Sesja Rady w dniu wtorek, 30 czerwca 2020

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 34 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:15:19
Liczba odtworzeń: 79
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:093.Przyjęcie porządku obrad.
10:104.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:155.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:286.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Przemyskiego za 2019 rok.
10:557.Debata nad Raportem o stanie Powiatu Przemyskiego za 2019 rok.
a)głosy radnych,
b)głosy mieszkańców.
10:578.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przemyskiego wotum zaufania.
11:079.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2019 rok.
11:0910.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego.
11:1111.Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Przemyskiego.
11:1212.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Przemyskiego /dane zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego - pkt. 9./
11:2013.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2019 rok.
11:2014.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego.
11:2615.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego
11:2716.Dyskusja.
11:3417.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2019 rok.
11:3618.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego za 2019 rok.
11:4519.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum Integracji Społecznej oraz nadania jej statutu.
11:4820.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nienadowej.
12:2821.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok .
12:3622.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej.
12:3723.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 rok.
12:4024.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/123/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
13:5225.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
13:5326.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje