XXIV Sesja Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek)

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 310 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:27:08
Liczba odtworzeń: 644
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie sesji.
09:112.Ustalenie porządku obrad.
09:143.Przyjęcie Protokołu Nr XXII/20 z obrad XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 maja 2020 r. oraz Protokołu Nr XXIII/20 z obrad XXIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 26 maja 2020 r.
10:384.Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Bielsk Podlaski za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wotum zaufania.
10:545.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
11:026.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2019 rok.
11:177.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
11:188.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.
11:299.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
12:2710.Sprawy różne.
12:2711.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad