XXIV Sesja Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek)

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 822 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 03:27:08
Liczba odtworzeń: 1333
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie sesji.
09:112.Ustalenie porządku obrad.
09:143.Przyjęcie Protokołu Nr XXII/20 z obrad XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 maja 2020 r. oraz Protokołu Nr XXIII/20 z obrad XXIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 26 maja 2020 r.
10:384.Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Bielsk Podlaski za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wotum zaufania.
10:545.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
11:026.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2019 rok.
11:177.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
11:188.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.
11:299.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
12:2710.Sprawy różne.
12:2711.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Bielsk Podlaski - najnowsze transmisje z obrad

59 dni 18 godzin temu 244
77 dni 17 godzin temu 194
100 dni 15 godzin temu 276
137 dni 14 godzin temu 326
171 dni 19 godzin temu 347
207 dni 17 godzin temu 357
214 dni 18 godzin temu 329
232 dni 20 godzin temu 560
317 dni 20 godzin temu 635
Pokaż wszystkie transmisje