Sesja Rady w dniu czwartek, 28 maja 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 203 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:29:10
Liczba odtworzeń: 208
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051. Otwarcie obrad XX sesji Rady Powiatu Pisz.
14:062. Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:063. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XX sesji Rady Powiatu Pisz.
14:064. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Pisz.
14:115. Interpelacje i zapytania radnych.
14:116. Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:127. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
14:138. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za 2019 rok.
14:149. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2019 rok.
14:1510. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu piskiego za 2019 r.
11. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu,
14:17b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025,
14:21c) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.,
14:2112. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
14:2313. Wnioski i oświadczenia radnych.
14:3214. Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
14:3215. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad