Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka w dniu środa, 17 czerwca 2020

Rada Gminy Zławieś Wielka
Czas publikacji: 15 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 03:11:56
Liczba odtworzeń: 39
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
1)Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
2)Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)Przedstawienie porządku obrad.
4)Przyjęcie wniosków do protokołów z poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok.
3.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok,
2)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035
3)w sprawie uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka,
4)w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków,
5)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka,
6)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Czarne Błoto oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka,
7)w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Cegielnik, Czarne Błoto, Zławieś Wielka,
8)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 4/6 we współwłasności odrębnej własności lokalu położonego w budynku nr 11A m. 14 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 316/14 w miejscowości Siemoń,
9)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Wspólnej 1B w miejscowości Przysiek obręb ewid. Stary Toruń na działce o nr ewid. 273/41 (udział 746/6079) dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00047559/4,
10)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 5506/17409 w nieruchomości położonej przy ul. Długiej w miejscowości Rozgarty na działce o nr ewid. 110/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00135460/7,
11)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu handlowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 zlokalizowanego na dz. O nr ewid. 192.1 w miejscowości Toporzystko o powierzchni 55,00 m²,
12)w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie w programie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka”
13)w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu,
14)w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filialnej w Siemoniu
15)w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu
16)w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filialnej w Siemoniu
4.Informacja wójta o pracach między sesjami.
5.Wolne wnioski i zapytania.
17:076.Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
pokaż cały porządek obrad