XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 30 czerwca 2020r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 15 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:18:32
Liczba odtworzeń: 52
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
10:052.Przyjęcie porządku obrad.
10:183.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok
10:204.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024.
10:215.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad