Sesja Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2020r

Rada Miejska w Lipsku
Czas publikacji: 114 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:21:51
Liczba odtworzeń: 163
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:021.Otwarcie obrad sesji.
08:022.Stwierdzenie kworum.
3.Podjęcie uchwał:
08:21a)Uchwała Nr XXIII/136/2020 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026
08:22b)Uchwała Nr XXIII/137/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.
08:224.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad