XXIX Sesja Rady Gminy Raszyn

Rada Gminy Raszyn
Czas publikacji: 15 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 04:28:50
Liczba odtworzeń: 170
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:391.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
18:072. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
18:083. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020-2030.
18:144. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21:545. Przedstawienie przez Wójta wyników ankiet dotyczących proponowanych zmian w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 2020 r.
21:546. Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Raszyn - najnowsze transmisje z obrad

15 dni 12 godzin temu 170
47 dni 6 godzin temu 203
47 dni 6 godzin temu 141
67 dni 23 godziny temu 392
69 dni 9 godzin temu 271
126 dni 11 godzin temu 275
135 dni 8 godzin temu 213
161 dni 6 godzin temu 339
161 dni 6 godzin temu 191
161 dni 6 godzin temu 159
Pokaż wszystkie transmisje