Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 czerwca 2020

Rada Powiatu w Legionowie
Czas publikacji: 16 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:53:25
Liczba odtworzeń: 79
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie obrad.
11:122. Informacja o porządku obrad.
11:163. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
11:294. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
11:485. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Legionowskiego za 2019 rok. Debata nad raportem.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Legionowie.
12:547. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2019 rok:
12:46a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
12:46b)przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
12:50c)informacja o stanie mienia Powiatu Legionowskiego,
12:52d)odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Legionowie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2019 rok,
12:52e)dyskusja.
13:568.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Legionowie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
12:56a)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
12:58b)odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Legionowie za 2019 rok,
13:49c)dyskusja.
14:219.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020.
14:2310.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2020 - 2035.
14:2711.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieliszew.
14:2912.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zmian w składzie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju.
14:3013.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
14:5514.Wolne wnioski i oświadczenia.
14:5615.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad