XX Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 26 czerwca 2020 r.

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 39 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:14:25
Liczba odtworzeń: 69
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:151.Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
16:172. Uchwalenie porządku obrad.
16:183. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
16:184. Interpelacje i zapytania radnych.
16:185. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę.
16:266. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
16:287. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
16:288.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
16:289. Zapytania i wolne wnioski.
16:2810. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad