XXIV sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 26.06.2020 godz. 11:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 26 czerwca 2020
Długość nagrania: 00:01:41
Liczba odtworzeń: 1663
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXI (21), XXII (22) i XXIII (23) Sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
b)zmian budżetu powiatu w roku 2020,
c)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
8.Interpelacje Radnych.
9.Zapytania Radnych.
10.Wnioski i oświadczenia Radnych.
11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
12.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałej Rady.
13.Sprawy różne.
14.Wolne wnioski.
15.Głos wolny.
11:0716.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad