XV Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 19.05.2020r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 212 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:02:42
Liczba odtworzeń: 214
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
4.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach za 2019 rok oraz z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kozy za rok 2019 rok.
5.Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kozy za 2019 rok.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie udzielenia przez gminę Kozy pomocy rzeczowej powiatowi bielskiemu z przeznaczeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego,
2)w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku 2020,
3)w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,
4)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035,
5)w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy,
7.Przyjęcie protokołów z XIII I XIV sesji Rady Gminy Kozy.
8.Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad