Sesja Rady w dniu czwartek, 25 czerwca 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 247 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 03:17:12
Liczba odtworzeń: 477
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Raport o stanie Miasta Bełchatowa za 2019 r. /Druk nr 1/
11:134.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bełchatowa wotum zaufania. /Druk nr 2/
11:375.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2019 rok. /Druk nr 3/
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za 2019 rok. /Druk nr 4/
7.Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020./ Druk nr 5/
12:248.Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019-2021. /Druk nr 6/
12:279.Raport ewaluacyjny z realizacji „Strategii rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2022” za rok 2019. /Druk nr 7/
12:3010.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla Miasta Bełchatowa na rok szkolny 2020/2021. /Druk nr 8/
12:3311.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miasta Bełchatowa. /Druk nr 9/
12:3912.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia petycji. /Druk nr 10/
13.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
14.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
15.Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.
13:1916.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad