XXIV Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 16 czerwca 2020, Część 1

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 213 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:26:24
Liczba odtworzeń: 434
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)wyborów uzupełniających listę ławników na okres kadencji 2020-2023.
b)utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie z siedzibą przy ul. Tartacznej 21, 16-300 Augustów,
c)utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów,
d)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
e)przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Augustowie do załatwienia Burmistrzowi Miasta Augustowa,
f)rozpatrzenia wniosku o uruchomienie przystanku komunikacji miejskiej na ul. Obrońców Westerplatte 1B w Augustowie,
g)pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,
6.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad