Sesja Rady w dniu środa, 17 czerwca 2020

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 529 dni temu
Długość nagrania: 01:29:54
Liczba odtworzeń: 538
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:561.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:012.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:043.Przyjęcie protokołu z sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:081)udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
11:122)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2020-2031,
11:283)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2020 rok
12:165.Zapytania i wolne wnioski.
12:166.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad