XIX Sesja Rady w dniu wtorek, 16 czerwca 2020

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 221 dni 21 godzin temu
Liczba odtworzeń: 379
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
10:112.Wnioski do porządku obrad
3.Raport o stanie gminy Warta Bolesławiecka za 2019 rok
10:35a)Przedstawienie raportu o stanie gminy Warta Bolesławiecka za 2019 rok
10:51b)Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019
10:52c)Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2019 rok
10:59a)Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2019 rok
10:59b)Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
11:01c)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
5.Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok
11:22a)Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium za 2019 rok
11:27b)Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
11:29c)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok
6.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat:
11:31a)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/104 i część dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
11:32b)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
11:33c)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
11:34d)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/37 i część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
11:34e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/81 obręb Iwiny)
11:35f)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/211 i część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
11:36g)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/279 obręb Iwiny)
11:37h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/250 obręb Iwiny)
11:38i)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 314/4 pow. 0,0700ha obręb Iwiny)
11:38j)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 314/4 pow. 0,0090 obręb Iwiny)
11:39k)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 220/18 obręb Iwiny)
11:40l)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 220/22 pow. 0,0227 i 0,0130ha obręb Iwiny)
11:41m)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 220/22 pow. 0,0750ha obręb Iwiny)
11:42n)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 1012 obręb Tomaszów Bol.)
11:42o)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 67/8 obręb Lubków)
7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę:
12:00a)uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (przebudowa drogi Warta Bol.-Wartowice)
12:36b)uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego (transport zbiorowy)
12:398.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok
12:459.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady Gminy
12:5010.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia informacji publicznej na wnioski złożone do Rady Gminy w dniu 27 maja 2020r.
13:0711.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
13:1112.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje