XXXI, XXXII i XXXIII nadzwyczajna sesja rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2020

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 836 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 04:27:14
Liczba odtworzeń: 829
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.
13:492.Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki, zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały.
3.Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - podjęcie uchwały.
13:554.Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020 – 2037 – podjęcie uchwały.
13:565.Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 – podjęcie uchwały.
13:566.Zamknięcie obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.
pokaż cały porządek obrad