XXII sesja Rady Miasta Marki 10 czerwca 2020 roku

Rada Miasta Marki
Czas publikacji: 104 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:54:05
Liczba odtworzeń: 186
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:261.Przedstawienie porządku obrad.
16:362.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
16:393.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
16:434.Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
19:155.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Druk nr 341.
19:156.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk nr 342.
19:167.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Druk nr 343.
19:508.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., nieruchomości gruntowej w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 344.
19:529.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., nieruchomości gruntowej w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 345.
19:5210.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., nieruchomości gruntowej w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 346.
19:5311.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., nieruchomości gruntowej w zamian za objęcie udziałów. Druk nr 347.
19:5512.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
20:0813.Sprawy różne.
20:0814.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad