XIX Sesja Rady Gminy Lisewo, 10 czerwca 2020 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 139 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:04:35
Liczba odtworzeń: 349
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
13:072.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
13:113.Zatwierdzenie porządku obrad.
13:114.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:46a)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok- (projekt nr 1);
13:48b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2020-2029 - (projekt nr 2);
13:49c)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - (projekt nr 3).
13:50d)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2019 rok – (projekt nr 4).
13:52e)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie – (projekt nr 5).
13:53f)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania (projekt nr 6).
13:55g)rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego (projekt nr 7).
13:57h)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1 w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo
i)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Chełmińskiej i ul. Mikołaja z Ryńska” w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo (projekt nr 9).
14:04j)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat (projekt nr 10).
14:066.Przyjęcie deklaracji.
14:107.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad