XXII Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 310 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:13
Liczba odtworzeń: 463
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Postanowienie Rady Miasta Zgierza w sprawie odbycia XXII sesji RMZ przy drzwiach zamkniętych.
15:033. Uwagi do porządku obrad.
15:084. Interpelacje i zapytania radnych.
15:085. Wnioski jednostek pomocniczych.
15:096. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15:097. Zapytania i wolne wnioski.
15:168. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/261/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
9. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad