Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu czwartek, 28 lutego 2019

Rada Miasta i Gminy Margonin
Czas publikacji: 176 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:14:27
Liczba odtworzeń: 263

Porządek obrad posiedzenia

12:331.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:332.Informacje nt. porządku obrad.
12:333.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
12:344.Informacja nt. odbytych posiedzeń komisji Rady.
12:345.Informacje nt. działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
12:346.Informacje nt. działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:34a)zmiany uchwały nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu,
12:35b)obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (PSG),
12:37c)obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (ENEA),
12:38d)obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (Wodociągi),
12:40e)ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych,
12:51f)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młynary (część północno-wschodnia)
12:53g)wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zbyszewicach
12:56h)zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie
12:57i)przyjęcia programu Margonińska Karta Seniora
14:128.Wolne głosy.
14:129.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta i Gminy Margonin - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje