XXIII sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 04.06.2020 godz. 16:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 60 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:15:14
Liczba odtworzeń: 549
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie Sesji.
16:022.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
16:07a)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036.
16:14b)zmian budżetu powiatu w roku 2020.
16:154.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad