XIX Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu wtorek, 02 czerwca 2020r

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 268 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:44:54
Liczba odtworzeń: 433
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wieliszew.
17:032.Przyjęcie porządku obrad sesji.
17:183.Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w związku z epidemią COVID-19 oraz funkcjonowaniu urzędu.
17:204.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu w 2020 roku.
17:215.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
17:236.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok.
17:287.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających.
17:298.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika w wyborach uzupełniających.
17:319.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Wieliszew w międzynarodowym projekcie pn. „3 WILL – Working in Integration of Local Life” realizowanego w ramach Programu Europa dla Obywateli.
17:3210.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
17:4411.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2020 roku.
17:4512.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad