Sesja Rady w dniu wtorek, 2 czerwca 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 421 dni 11 godzin temu
Liczba odtworzeń: 570
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie sesji
16:012.Stwierdzenie quorum radnych
16:023.Przyjęcie porządku obrad
18:594.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy
16:50a)zapoznanie się z raportem o stanie Gminy
18:57b)debata
18:59c)podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania – projekt 1
20:125.Rozpatrzenie wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2019:
19:07a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2019 rok
19:07b)zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Tarnowo Podgórne
19:07c)zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne
19:14d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
19:53e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne o wykonaniu budżetu za rok 2019
19:57f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
20:03g)przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Tarnowo Podgórne
20:06h)wystąpienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
20:06i)dyskusja
20:07j)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – projekt 2
20:12k)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2019 – projekt 3
20:136.Interpelacje i zapytania radnych
20:147.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:428.Wolne głosy, wnioski i informacje
20:429.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje