Sesja Rady w dniu czwartek, 28 lutego 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 355 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:25:52
Liczba odtworzeń: 438
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
10:132.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
10:263.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10:344.Wręczenie statuetek mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie - laureatom Plebiscytu „Gazety Nowomiejskiej” na Sportowca Roku 2018 Powiatu Nowomiejskiego.
10:445.Podsumowanie wyborów sołeckich - gratulacje i podziękowania dla sołtysów.
11:276.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z działalności za rok 2018.
12:167.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za rok 2018.
12:238.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12:259.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
12:2610.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
12:2811.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2019 r.
12:3612.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12:3713.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje