Sesja Rady w dniu wtorek, 26 maja 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 422 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:16:24
Liczba odtworzeń: 486
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:032.Stwierdzenie quorum radnych
16:073.Przyjęcie porządku obrad
16:084.Przyjęcie protokołu z sesji 28.04.2020 r.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:11a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:11b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
16:12c)niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnowo Podgórne lub jej jednostkom organizacyjnym – projekt 3
16:15d)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Agawy i ul. Imbirowej w Lusówku – projekt 4
16:17e)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 312/5 w Baranowie – projekt 5
16:22f)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowicach przy ul. Leśnej i Wiśniowej – projekt 6
16:39g)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Morskiego w Lusówku – projekt 7
17:29h)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych – część Cerach Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic – część II – projekt 8
17:30i)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/64 w Tarnowie Podgórnym – projekt 9
17:32j)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 88 w Górze – projekt 10
17:33k)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki nr 198 w Przeźmierowie – projekt 11
17:39l)uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Alei Swadzimskiej w Swadzimiu będącej pomnikiem przyrody – projekt 12
17:44m)wyrażenia stanowiska dotyczącego uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 13
17:446.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
17:447.Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
17:478.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku
17:509.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
17:5010.Interpelacje i zapytania radnych.
17:5011.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18:1812.Wolne głosy, wnioski i informacje.
18:1813.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje