XVII Sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 02.06.2020

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 547 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:14:39
Liczba odtworzeń: 1392
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
14:422.Przedstawienie porządku obrad.
14:423.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 08 maja 2020 r
14:424.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:405.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
14:446.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:477.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024
14:488.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020
14:509.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
14:5110.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
14:5211.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Pawłowice z Miastem Żory w sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Żory
14:5312.Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice
14:5413.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn.” Zdrowy Przedszkolak” na lata 2020 – 2025
14:5814.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
15:2015.Wolne głosy i wnioski
15:2016.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad