XXVI Sesja Rady Powitu Grajewskiego z dnia 29 maja 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 320 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:16:30
Liczba odtworzeń: 358
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Informacja o stanie dróg powiatowych, przygotowaniu do sezonu turystycznego.
6.Zatwierdzenie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu Grajewskiego za 2019 r.
7.Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
8.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
b)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023.
9.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
10.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad