XIX Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 29 maja 2020 r. - cz.I

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 70 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:57:04
Liczba odtworzeń: 106
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:421.Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:442. Uchwalenie porządku obrad.
09:443. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
09:454. Interpelacje i zapytania radnych.
10:005.Wystąpienie zaproszonych gości
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
10:05a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;
10:07b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego;
10:09c) utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie.
10:097. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kawęczyn za rok 2019 – Jolanta Krawczyk
11:068. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
11:069. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
11:1210. Zapytania i wolne wnioski.
11:1211. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad