XXII sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 29.05.2020

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 114 dni temu
Długość nagrania: 00:01:45
Liczba odtworzeń: 731
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXI (21) Sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
b)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.
c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036.
d)zmian budżetu powiatu w roku 2020.
8.Interpelacje Radnych.
9.Zapytania Radnych.
10.Wnioski i oświadczenia Radnych.
11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
12.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałej Rady.
13.Sprawy różne.
14.Wolne wnioski.
15.Głos wolny.
16.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad