Sesja Rady w dniu środa, 27 lutego 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 532 dni temu
Długość nagrania: 02:47:26
Liczba odtworzeń: 928
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Rozpoczęcie Sesji.
13:102.Wnioski do porządku obrad.
14:093.Rozwój sieci ciepłowniczej w Bielawie.
13:141.informacja Burmistrza
14:002.dyskusja w temacie rozwoju sieci ciepłowniczej w Bielawie
15:374.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:441.projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bielawa" (projekt nr 12/2019);
15:442.projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt nr 13/2019);
15:443.projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Burmistrza Miasta "Złota Sowa" (projekt nr 14/2019);
15:444.projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Bielawa na 2019 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku (projekt nr 15/2019);
15:445.projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawie (projekt nr 16/2019);
15:396.projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (projekt nr 17/2019);
15:397.projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (projekt nr 18/2019);
15:388.projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (projekt nr 19/2019);
15:389.projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielawy (projekt nr 20/2019).
15:385.Informacja Burmistrza Miasta:
15:381.informacja Burmistrza o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście;
15:462.informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
15:386.Informacja o podjętych działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady w okresie między sesjami Rady.
15:447.Informacje bieżące: Przewodniczącego Rady, Komisji, Radnych oraz Burmistrza Miasta.
15:448.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Bielawy - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje