XIX Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 maja 2020 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 434 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:53:20
Liczba odtworzeń: 439
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2019
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego,Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie sprawozdania
11. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2019 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
12. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Uchwalenie statutu Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Zmiana uchwały Nr XVII/181/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16.Zwolnienie z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wirusa SARS-Co V-2)
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17.Zmiana uchwały w sprawie przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Zakończenie obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad