XVIII Sesja Rady w dniu 28 maja 2020

Rada Miejska Gminy Osieczna
Czas publikacji: 122 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:04:13
Liczba odtworzeń: 251
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji oraz powitanie Radnych i Gości.
13:022. Stwierdzenie quorum.
13:073. Informacja o porządku obrad XVIII sesji Rady.
13:134. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13:165. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna o posiedzeniu w okresie międzysesyjnym.
13:166. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych.
13:187. Zapytania Radnych.
13:248. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym Jeziora Góreckiego.
13:259. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Osieczna.
13:3110. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Osieczna.
13:3611.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
14:0512. Wnioski i informacje.
14:0513. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14:0514. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Gminy Osieczna - najnowsze transmisje z obrad

23 dni 22 godziny temu 87
122 dni 1 godzinę temu 251
135 dni 18 godzin temu 257
192 dni 4 godziny temu 346
227 dni 6 godzin temu 223
227 dni 6 godzin temu 208
227 dni 6 godzin temu 243
227 dni 6 godzin temu 212
227 dni 6 godzin temu 212
227 dni 6 godzin temu 207
Pokaż wszystkie transmisje