28.05.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XIV

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 506 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:00:29
Liczba odtworzeń: 531
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:151.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:212.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:243.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 23.04.2020 r.
4.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:56a)Sytuacja BCM
10:575.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10:586.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
7.Podjęcie uchwał:
11:00a)ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego,
11:01b)ws. założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Brzegu oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Brzegu do Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu,
11:01c)ws. założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Grodkowie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Grodkowie do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie,
11:06d)uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020.
8.Rozpatrzenie skarg:
11:07a)uchwała ws. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
11:149.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
11:1410.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad