Sesja Rady w dniu środa, 27 maja 2020

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 68 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:27:49
Liczba odtworzeń: 154
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia.
10:082.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:173.Przyjęcie porządku obrad.
10:184.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:245.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:406.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
10:487.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości Powiatu Przemyskiego położonej w Nienadowej, obj. Kw Nr PR1P/00075077/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 100/179, 100/348 – służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie celem przebudowy na kablowe linii nN zasilanych od stacji Nienadowa 1 obwód 1,2,3,4 zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Dubiecko o znaku GiOŚ.6733.6.2019 z dnia 06 maja 2019 r.
10:528.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina“ w Prałkowcach.
11:379.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
11:4510.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/123/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:5311.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 rok.
11:5612.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 rok.
12:2713.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:2814.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje